Доска 2-го сорта

Доска 2-го сорта 30х150х6000

270 руб.

Доска 2-го сорта

Доска 2 сорта 25х100х6000

165 руб.

Доска пола

Доска пола 110х20

900 руб.

Доска обрезная цена, ГОСТ и ТУ

Доска обрезная 25х100х6000 ТУ(22х90х6000)

245 руб.

Доска обрезная цена, ГОСТ и ТУ

Доска обрезная 25х100х6000 ГОСТ

255 руб.

Доска обрезная цена, ГОСТ и ТУ

Доска обрезная 25х150х3000 ГОСТ

195 руб.

Доска обрезная цена, ГОСТ и ТУ

Доска обрезная 25х150х3000 ТУ(22х140х3000)

180 руб.

Доска обрезная цена, ГОСТ и ТУ

Доска обрезная 25х150х6000 ГОСТ

385 руб.

Доска обрезная цена, ГОСТ и ТУ

Доска обрезная 40х100х6000 ГОСТ

410 руб.

Доска обрезная цена, ГОСТ и ТУ

Доска обрезная 40х150х6000 ГОСТ

630 руб.

Доска обрезная цена, ГОСТ и ТУ

Доска обрезная 40х200х6000 ГОСТ

850 руб.

Доска обрезная цена, ГОСТ и ТУ

Доска обрезная 50х100х6000 ГОСТ

515 руб.

Доска обрезная цена, ГОСТ и ТУ

Доска обрезная 50х150х6000 ГОСТ

770 руб.

Доска обрезная цена, ГОСТ и ТУ

Доска обрезная 50х200х6000 ГОСТ

1 050 руб.

Доска строганная

Доска строганная 20х100х6000

364 руб.